ŠKODA FABIA Sisteme për ndihmë

Radar për paralajmërim të automjetit për këndin e vdekur

Sistemi i ri i Blind Spot Detection ndihmon në përcjelljen e korsisë fqinje duke regjistruar mjetet që vijnë nga këndi juaj i vdekur. Dy sensorë të vendosura në pjesën e poshtme të prapakolpit xhirojnë deri në 20 metra nga hapësira prapa automjetit.

ŠKODA FABIA Sisteme për ndihmë

Asistent për paralajmërim të trafikut prapa

Gjatë daljes nga parkingu, sistemi i Rear Traffic Alert zbulon automjetet që vijnë nga anët. Për të shmangur një përplasje, sistemi do t'ju tërheqë vërejtjen duke tingëlluar një tingull në mënyrë që të reagoni me kohë dhe të shmangni ndonjë aksident.

ŠKODA FABIA Sisteme për ndihmë

Asistent i ndriçimit

Sistemi Auto Light Assist i FABIA-s së re automatikisht i aktivizon/çaktivizon dritat në varësi të situatës aktuale.

ŠKODA FABIA Sisteme për ndihmë

Radar i përparmë për frenim

Front Assist është një sistem që paralajmëron gjatë shfaqjes së një pengese përpara automjetit, ose kur ndodh ndonjë situatë e pashmangshme, i alternon frenat në mënyrë që të reduktojë pasojat e aksidentit. Front Assist është në të vërtetë një radar me një sensor të vendosur në grilën e parakolpit.

Diese Seite ist ein zusätzlicher Teil der öffnenden Seite. Klicken Sie auf den Button, um zu dieser zu gelangen.

Kthehu në faqen kryesore