Komoditeti ŠKODA KAROQ

Njohja e shenjave rrugore

Njohja e shenjave rrugore regjistron kufijtë e shpejtësisë dhe ndalimet e parakalimit, si dhe shenjat e përfundimit të tyre si dhe treguesit e tjerë shtesë (p.sh., në lagështirë, njeh shigjetat, etj.). Shenjat e trafikut shfaqen si piktograme në ekranin multifunksional si dhe në ekranin e sistemit të navigimit.

Diese Seite ist ein zusätzlicher Teil der öffnenden Seite. Klicken Sie auf den Button, um zu dieser zu gelangen.

Kthehu në faqen kryesore