Riparim & Mirëmbajtje

o

Trajnime të vazhdueshme

Një vëmendje e vecantë në Porsche Kosova u kushtohet trajnimit dhe aftësimit të inxhinierëve dhe mekanikëve me zhvillimet më të reja teknologjike.

Pjesë origjinale

Servisi në Porsche Kosova operon vetëm me pjesë origjinale si edhe standarde të certifikuara nga fabrika. Për më tepër cdo pjesë e zevendësuar në servisin tonë ka një garanci të vetën dy vjecare nga dita e montimit.

Lidhje direkte me serverat e fabrikës

Për cdo problem një zgjidhje. Falë teknologjisë më të fundit, servisi në Porsche Kosova mund të lidhet direkt me serverat e fabrikës Škoda duke mundësuar kontrollin e makinës tuaj nga ixhinierët e fabrikës prodhuese.