Škoda Karoq asistuesit e sigurisë

ASISTUESI I PËRPARMË ME MBROJTE TË PARASHIKUESHME PËR KËMBËSORË

Asistuesi i përparmë është një sistem sigurie për alarmin e përplasjeve. Përballë një përplasjeje të pashmangshme, ajo vendos frenat për të minimizuar pasojat. Ai gjithashtu kryen një ndalesë emergjente nëse një këmbësor tenton të kalojë në mënyrë të rrezikshme rrugën e makinës.

Škoda Karoq asistuesit e sigurisë

ASISTUES PËR MBROJTJEN E EKUIPAZHIT

Nëse një përplasje përpara ose mbrapa është e pashmangshme, ky sistem sigurie tensionon në mënyrë proaktive rripat e sigurimit dhe mbyll dritaret anësore që funksionojnë në mënyrë elektrike (ato mbeten 55 mm të hapura) dhe çatinë panoramike për të minimizuar rreziqet e mundshme dhe për të përgatitur pasagjerët për goditje.

Diese Seite ist ein zusätzlicher Teil der öffnenden Seite. Klicken Sie auf den Button, um zu dieser zu gelangen.

Kthehu në faqen kryesore