Siguria Škoda Kodiaq

Airbag-ët e shoferit dhe pasagjerit të parë

Airbag-u për shoferin është i vendosur në pjesën e boshtit të timonit. Airbag-u i pasagjerit të parë gjendet në kroskot dhe mund të çaktivizohet në rast se duhet të montohet një ndenjëse për fëmijë.

Siguria Škoda Kodiaq

Airbag tek gjunjët

Airbag-u nën boshtin e timonit mbron gjunjët dhe këmbët e shoferit.

Siguria Škoda Kodiaq

Airbag-ët e kokës

Airbag-ët e aktivizuar të kokës ndërtojnë një mbrojtje nga lart, e cila mbron jo vetëm pasagjerët e pjesës së përparme, por edhe pasagjerët mbrapa nga dëmtime të mundshme të kokës.

Siguria Škoda Kodiaq

Airbagët anësorë dhe të pasmë.

Këta katër airbagë shërbejnë si mbrojtje për shtyllën kurrizore e kraharorin e drejtuesit dhe pasagjerët tuaj nga goditjet anësore.

Diese Seite ist ein zusätzlicher Teil der öffnenden Seite. Klicken Sie auf den Button, um zu dieser zu gelangen.

Kthehu në faqen kryesore