Škoda Kodiaq Clever Inside

Siguresa elektrike e fëmijëve

Me anë të shtypjes së një butoni, ju e bëni udhëtimin edhe më të sigurt për të dashurit tuaj. Sistemi i siguresës për fëmijët bën të mundur që dritaret dhe dyert anësore të mos hapen.

Škoda Kodiaq Clever Inside

Xhepi i sipërm i kroskotit

Xhepi i kroskotit në anën e pasagjerit ofron një hapësirë të madhe.

Škoda Kodiaq Clever Inside

Xhepi i poshtëm i kroskotit

Xhepi i poshtëm i kroskotit ka ajër të kondicionuar - për shembull, për freskimin e pijeve dhe ushqimeve.

Škoda Kodiaq Clever Inside

Mbështetësja e krahut në mes me Jumbo-Box

Në mbështetësen e përparme të krahut është një hapësirë e gjerë magazinuese e cila ju lejon të mbani pajisjet tuaja elektronike në mënyrë të sigurt. Hapësira magazinuese është e pajisur me një insert të kthyeshëm, i cili në njërën anë ju lejon të mbani pijet dhe monedhat, ndërsa në anën tjetër vendosjen e objekteve më të mëdha.

Diese Seite ist ein zusätzlicher Teil der öffnenden Seite. Klicken Sie auf den Button, um zu dieser zu gelangen.

Kthehu në faqen kryesore