Siguria Škoda Superb

Pesë yje për Superb-in

Euro NCAP Crashtest vërteton nivelin e lartë të sigurisë së Škoda Superb me dhënien e pesë yjeve.

Siguria Škoda Superb

Airbag-ët e shoferit dhe pasagjerit të parë

Airbag-u për shoferin është i vendosur në pjesën e boshtit të timonit. Airbag-u i pasagjerit të parë gjendet në kroskot dhe mund të çaktivizohet në rast se duhet të montohet një ndenjëse për fëmijë.

Siguria Škoda Superb

Airbag tek gjunjët

Airbag-u nën boshtin e timonit mbron gjunjët dhe këmbët e shoferit.

Siguria Škoda Superb

Airbag-ët e kokës

Airbag-ët e aktivizuar të kokës ndërtojnë një mbrojtje nga lart, e cila mbron jo vetëm pasagjerët e pjesës së përparme, por edhe pasagjerët mbrapa nga dëmtime të mundshme të kokës.

Diese Seite ist ein zusätzlicher Teil der öffnenden Seite. Klicken Sie auf den Button, um zu dieser zu gelangen.

Kthehu në faqen kryesore