Asistentët e komoditetit Škoda Superb

Sistemi ndihmës dinamik i dritave të gjata

Ju tani mund të udhëtoni  me dritat e gjata pa verbuar shoferët që afrohen. Sistemi ndihmës dinamik i ndriçimit në largësi jo vetëm që mund të ndryshojë nga drita të gjata në drita lakuese, por mund të ndriçojë edhe në mënyrë të diferencuar. Për këtë qëllim, Superb përdor kameran multifunksionale të integruar në pjesën e pasme të pasqyrës.

Asistentët e komoditetit Škoda Superb

Rregullatori automatik i distancës

Kur udhëtoni në autostradë, rregullatori automatik i distancës siguron të njëjtën shpejtësi dhe distancë të sigurt nga automjetet përpara. Superb kontrollon motorin dhe frenon për të ngadalësuar ose përshpejtuar automjetin automatikisht, nëse kërkohet. Për këtë, ai përdor asistentët e radarit ballor.

Asistentët e komoditetit Škoda Superb

Kamera multifunksionale

Ka disa sisteme asistence me kamerën multifunksionale. Për shembull, ajo mundëson njohjen e vijëzimeve rrugore për asistentin e trafikut apo njohje dhe shfaqje të shenjave të trafikut në bashkëpunim me një sistem navigimi.

Asistentët e komoditetit Škoda Superb

Njohja e shenjave të trafikut

Kamera e integruar në pjesën e pasme të pasqyrës njeh shenjat e trafikut përgjatë rrugës. Një modul përpunimi imazhi kërkon nëpërmjet kameras për shenja të njohura rrugore dhe krahason rezultatin me të dhënat e sistemit të navigimit.

Njohja e shenjave rrugore regjistron kufijtë e shpejtësisë dhe ndalimet e parakalimit, si dhe shenjat e përfundimit të tyre si dhe treguesit e tjerë shtesë (p.sh., në lagështirë, njeh shigjetat, etj.). Shenjat e trafikut shfaqen si piktograme në ekranin multifunksional si dhe në ekranin e sistemit të navigimit.

Diese Seite ist ein zusätzlicher Teil der öffnenden Seite. Klicken Sie auf den Button, um zu dieser zu gelangen.

Kthehu në faqen kryesore